Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 3021
   Dane teleadresowe 312
   O jednostce 289
Druki do pobrania
   Karta zgłoszenia 528
Wysokość opłat
   Opłaty 413
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 258
   Regulamin organizacyjny 671
   Procedury obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. 384
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 805
     Przetargi - rok 2019 118
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 964
   Ogłoszenia - rok 2019 232
Ochrona Danych Osobowych
   RODO 164
   Klauzule informacyjne 208
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci ze Żłobka 79
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych 82
Inne
   Budżet 149
     Dochody 141
     Wydatki 129
     Majątek 105
   Dane do faktury 204
   Redakcja BIP 213
Łączna liczba odwiedzin:9469