Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 17539
   Dane teleadresowe 2332
   O jednostce 1828
Druki do pobrania
   Karta zgłoszenia 4124
Wysokość opłat
   Opłaty 1921
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 1203
   Regulamin organizacyjny 2618
   Procedury obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. 1035
   Regulamin elektronicznego systemu w Zespole Żłobków 305
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 6500
     Przetargi - rok 2019 422
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 6850
   Ogłoszenia - rok 2019 662
Ochrona Danych Osobowych
   RODO 666
   Klauzule informacyjne 606
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci ze Żłobka 299
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych 292
Cyberbezpieczeństwo
   Cyberbezpieczeństwo 218
Inne
   Budżet 598
     Dochody 432
     Wydatki 408
     Majątek 348
   Dane do faktury 736
   Redakcja BIP 756
Oferty pracy
   nabór na wolne stanowiska 3603
Łączna liczba odwiedzin:56301