Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 11768
   Dane teleadresowe 933
   O jednostce 976
Druki do pobrania
   Karta zgłoszenia 2748
Wysokość opłat
   Opłaty 1282
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 711
   Regulamin organizacyjny 1548
   Procedury obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. 711
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 3143
     Przetargi - rok 2019 275
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 3361
   Ogłoszenia - rok 2019 459
Ochrona Danych Osobowych
   RODO 389
   Klauzule informacyjne 390
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci ze Żłobka 174
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych 187
Inne
   Budżet 345
     Dochody 257
     Wydatki 248
     Majątek 211
   Dane do faktury 434
   Redakcja BIP 474
Oferty pracy
   nabór na wolne stanowiska 2394
Łączna liczba odwiedzin:33418