artykuł nr 1

Karta zgłoszenia

Zapisy do Żłobka odbywają się przez cały rok. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka.

Załączniki:
karta zgłoszenia dziecka 203 KB