artykuł nr 1

statut

Statut Zespołowi Żłobków w Raciborzu został nadany Uchwałą nr XXXIV/488/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Załączniki:
statut MB