artykuł nr 1

statut

Statut Zespołowi Żłobków w Raciborzu został nadany Uchwałą nr XXXIV/488/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr LXIII/892/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/488/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Statutu Zespołu Żłobków w Raciborzu

Załączniki:
zmiana uchwały o statucie MB
statut MB