artykuł nr 1

RODO

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Pani Sylwia Kochman

kontakt e-mail: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl