artykuł nr 1

Dane do faktury

Nabywca:  

Miasto Racibórz  

ul. Króla Stefana Batorego 6  

47-400 Racibórz  

NIP: 6391002175

Odbiorca:

Zespół Żłobków w Raciborzu

ul. Słoneczna 9

47-400 Racibórz