artykuł nr 1

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Grażyna Hałacz
    e-mail: zlobek@op.pl
    tel.  32 415 52 97