artykuł nr 1

Opłaty

Opłata stała miesięczna wynosi:

- na pierwsze dziecko w rodzinie - 330 zł

- na drugie dziecko w rodzinie - 247,50 zł.

Dodatkowa opłata po przekroczeniu 10 godzin dziennie - 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzienna stawka żywieniowa - 7 zł.

Załączniki:
odpłatność w żłobkach MB