artykuł nr 1

Opłaty

Opłata stała miesięczna wynosi:

- na pierwsze dziecko w rodzinie - 390 zł

- na drugie dziecko w rodzinie - 292,50 zł.

Dodatkowa opłata po przekroczeniu 10 godzin dziennie - 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzienna stawka żywieniowa - 9 zł.

Załączniki:
opłata za żłobek MB